Speedcubing för Sverige!
Tillbaka till Cuboss.se
Hjälp
|
Funktioner
|
Inställningar
00:00,000
Bästa:
--:--,---
3 av 5:
--:--,---
10 av 12:
--:--,---
Inget Tillägg
+2
DNF
Antal:
0
a
Bästa:
--:--,---
Sämsta:
--:--,---
a
3 av 5:
--:--,---
Bästa 3/5:
--:--,---
a
10 av 12:
--:--,---
Bästa 10/12:
--:--,---
a
Snitt:
--:--,---
Totalt snitt:
--:--,---
a
Snitt 50:
--:--,---
Snitt 100:
--:--,---
Eget val (NxN)
Lager NxN:


Längd på blandning
Längd: (0 = auto)
Färgtema
Timer

Inspektion:


Direktstart:

Layout
Layout:
Auto
Mobil
Desktop

Fixerat antal kolumner för tiderna:

Animationer:
Spara
Videogenomgång om timern

På vår YouTube-kanal har Viktor gjort en video där han går igenom timerns design och funktioner, 18 minuter.

Till videon (YouTube)

Så fungerar timern

Tryck och håll ner mellanslag och vänta tills rutan har blivit grön. När du sedan släpper mellanslag kommer tiden att starta. Tryck på mellanslag igen för att stoppa tiden.

Om du vill att tiden ska starta direkt när du trycker på mellanslag så går det att ändra i inställningarna som du finner uppe till höger på sidan.

Höger sida

På höger sida kommer alla dina tider att listas. För att ta bort eller redigera en tid klickar du på tiden i listan. Då kommer alternativ att dyka upp.

För att ta bort alla tider klickar du på rensa uppe till höger.

Vänster sida

På vänster sida finner du statistik från dina tidigare lösningar (de som listas på högersidan).

Bästa: Din bästa tid

Sämsta: Din sämsta tid

3 av 5: Genomsnitt på dina senaste fem lösningar borträknat den bästa och sämsta tiden av dessa fem.

Bästa 3/5: Ditt bästa genomsnitt (3 av 5).

10 av 12: Genomsnitt på de senaste 12 lösningarna borträknat den bästa och sämsta tiden av dessa tolv.

Bästa 10/12: Ditt bästa genomsnitt (10 av 12).

Snitt: Genomsnitt på alla dina lösningar borträknat din bästa och sämsta tid.

Totalt snitt: Genomsnitt på alla dina tider.

Grafen på botten

Grafen visar alla dina tider. Håll musen över en punkt i grafen för att se vilken tid det var och genomsnittet du låg på vid det tillfället. Läs ovan för att se vad 3 av 5 och 10 av 12 betyder.

Bokstäverna över tiden (blandningar)

Över tiden finner du notationer som du kan använda för att blanda din kub. Varje bokstav står för ett drag på kuben. När du har löst kuben och fått en tid kommer det automatiskt att genereras en ny slumpmässig blandning. Detta kan vara bra att använda för att kuben ska bli blandad ordentligt. Det går också att dela med sig av sin blandning för att tävla rättvist med en kompis till exempel. Om du undrar vilken blandning du hade vid en tidigare lösning så kan du klicka på den önskade tiden i listan till höger så kommer blandningen att dyka upp. Klicka på blandningen för att se hela. Detta är de vanliga notationer som används vid riktiga kubtävlingar. För att lära dig notationer kan du klicka här.

Om du vill ha blandning till ett annat pussel så kan du välja önskat pussel i listan till vänster. För eget val NxN - se funktioner för att skapa en egen blandning.

Knapparna i mitten

+2: Lägger till 2 sekunder på din tid. Det görs på officiella kubtävlingar när tiden har stoppats och det är ett drag kvar på lösningen.

DNF: Ogiltig lösning. Om kuben inte var löst när tiden stoppades. (DNF står för "did not finish")

Inget tillägg: Om du har klickat på +2 eller DNF tidigare så kommer det att rensas när du klickar på inget tillägg.

Dessa knappar kommer att påverka den senaste lösningen. Om du vill redigera en tidigare lösning kan du klicka på den önskade tiden i listan till höger.

Varför 3 av 5?

På officiella kubtävlingar räknar man alltid ut snitt på mellantiderna, alltså borträknat bästa och sämsta tiden. Anledningen till att man gör det är att man ibland har tur och får en ovanligt bra lösning eller att man ibland har otur och lösningen blir ovanligt dålig. Genom att ta bort den sämsta och bästa tiden och sedan räkna ut ett snitt på mellantiderna får man alltså ett rättvisare genomsnitt.

Om du skulle få DNF på en tid kommer den automatiskt att räknas som den sämsta tiden och därmed räknas bort. Om du skulle få två stycken DNF på dina 5 lösningar så kommer hela snittet att räknas som ogiltigt (DNF). 10 av 12 fungerar på samma sätt fast med 12 lösningar.

Funktioner

Byta pussel: Välj i listan till vänster.

Byta till ett pussel som är större än 7x7: Välj Eget val NxN, sedan går du in i inställningarna och skriver in hur många lager din kub har. I rutan under kan du fylla i antal drag som blandningen ska vara.

Redigera tid: Tryck på knapparna under tiden. (se hjälp för mer information)

Redigera en gammal tid: Tryck på tiden i listan till höger.

Ta bort en tid: Tryck på tiden i listan till höger.

Se en tidigare blandning: Klicka på den önskade tiden i listan till höger. Sedan kan du klicka på blandningen för att se hela blandningen.

Dela en tidigare blandning: Följ instuktionen ovan för att visa blandningen. Kopiera texten (ctrl+c eller markera och tryck kopiera). Sedan kan du klistra in blandningen på önskat ställe.

Ta bort alla tider: Klicka på rensa uppe till höger.

Byta färgtema: Finns under inställningar.

Inspektion: Välj under inställningar. Inspektion fungerar precis som på en vanlig kubtävling (läs mer längst ner).

Direkt start: Välj under instälningar. Klickar du i direktstart så behöver du inte längre hålla in mellanslag innan du ska ta en tid.

Kombinera inspektion och direktstart: Finns under inställningar. Klicka i båda rutorna.

Byta Layout på sidan: Finns under inställningar (välj mellan mobilversion och desktop version).

Antal kolumner bland tiderna till höger: Finns under inställningar.

Stäng av animationer: Finns under inställningar.

Hur inspektion fungerar

Precis som på en vanlig kubtävling har du 15 sekunder på dig att inspektera kuben innan du ska lösa den. Klicka på mellanslag för att inspektionstiden ska börja gå. Sedan kan du starta tiden som vanligt när du är redo. Hur du gör detta beror på dina inställningar.

Med direktstart är det bara att klicka på mellanslag igen för att starta tiden.Om du inte har direktstart ikryssat håller du ner mellanslag tills det blir grönt precis som vanligt. Tiden börjar gå när du släpper mellanslag. Tryck sedan på mellanslag igen för att stoppa tiden.

Om du startar tiden efter att dina 15 sekunder har gått så kommer det automatiskt att läggas på +2 sekunder på din lösning. Om det har gått 17 sekunder eller mer under din inspektion så kommer tiden automatiskt att bli DNF. Dessa regler fungerar likadant på en officiell kubtävling.

Vi använder cookies. Genom att använda cuboss.se accepterar du att cookies sparas i din webbläsare.
Läs mer här